Chính sách bảo mật thông tin của Luxydesign.vn được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi cam kết sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của khách hàng.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong một hệ thống bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sự mất mát thông tin. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật phần mềm và phần cứng để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi sự truy cập trái phép hoặc sự mất mát dữ liệu.

Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng nếu có bất kỳ sự mất mát thông tin nào xảy ra và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.